Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ceremoniał szkolny

Czcionka:

      CEREMONIAŁ  SZKOLNY I POSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAKÓW W ŁOSIŃCU

            Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

CEREMONIAŁ:

  1. Skład pocztu sztandarowego powinien być wytypowany z uczniów klasy VII-VIII, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: dowódca pocztu, chorąży (sztandarowy ) i asysta.
  2. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na wrześniowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
  3. Kadencja pocztu trwa jeden rok ( począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego ).
  4. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
  5. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń- chorąży -  garnitur, ew. ciemne spodnie, biała koszula,

Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice

  1. Insygnia pocztu sztandarowego:

-        biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

-         białe rękawiczki.

  1. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:

a)      uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

b)      ślubowanie klas pierwszych

c)      święto szkoły/uroczystości patriotyczne na Cmentarzu Wojennym 

d)     uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości

e)      uroczyste zakończenie roku szkolnego

  1. Chwyty sztandaru:

-         postawa  „zasadnicza”  -sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

-         postawa "spocznij"  sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

-         postawa "na ramię"  -chorąży prawą ręką ( pomagając sobie lewą ) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

-         postawa „prezentuj   z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku ). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

-         salutowanie sztandaru w miejscu- wykonuje się z postawy   „prezentuj”- chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

-         salutowanie sztandarem w marszu  z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

Komendy: „ na prawo patrz” - pochyla sztandar

                  "baczność"- bierze sztandar na ramię 

  1. Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

a)      wprowadzenie sztandaru

 

L.p.

Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy

Sztandar

 

1.

 

proszę o powstanie

 

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

 

przygotowanie do wejścia

 

postawa  „na ramię”

 

2.

 

"baczność" sztandar wprowadzić 

 

Uczestnicy w postawie
 "zasadniczej"

 

- wprowadzenie   sztandaru

 

- zatrzymanie na ustalonym miejscu

 

- w postawie "na ramię w marszu"

 

- postawa "prezentuj"

 

3.

 

"do hymnu"

 

jak wyżej

 

postawa
”zasadnicza”

 

postawa "salutowanie w miejscu"

 

4.

 

„po hymnie”

 

uczestnicy w postawie
 "spocznij"

 

spocznij

 

- postawa "prezentuj"

 

- postawa "spocznij"

 

5.

 

można usiąść

 

uczestnicy siadają

 

spocznij

 

postawa "spocznij"

 

b)      wyprowadzenie sztandaru

 

 

1.

 

proszę o powstanie

 

uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru

 

spocznij

 

postawa "spocznij"

 

2.

 

"baczność" sztandar wyprowadzić

 

uczestnicy w postawie
”zasadniczej „

 

- postawa  „zasadnicza”

 

- wyprowadzenie sztandaru

 

postawa "zasadnicza"

 

postawa "na ramię w marszu"

 

3.

 

„spocznij”

 

uczestnicy siadają

 

 

 

  1. Ceremoniał przekazania sztandaru.

 

L.p.

 

Komendy

 

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

 

Poczet sztandarowy

 

Sztandar

 

1.

 

proszę wstać

 

uczestnicy wstają

 

postawa

 

"spocznij"

 

postawa "spocznij"

 

2.

 

poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu lub wytypowani uczniowie  do przekazania sztandaru- wystąp

 

uczestnicy postawa "zasadnicza" nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru

 

postawa
 "zasadnicza"

 

-postawa "zasadnicza"

 

postawa "prezentuj"

 

3.

 

"baczność"- sztandar przekazać

 

uczestnicy postawa
”zasadnicza”

 

dotychczasowa asysta przekazuje insygnia  ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie 

 

- chorąży podaje sztandar jednej z asysty,                  - przekazuje szarfę potem rękawiczki                               - następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi:                 "Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji, noście go z dumą i honorem"                         - sztandar w postawie "spocznij"

 

4.

 

"baczność" ustępujący poczet odmaszerować "spocznij"

 

uczestnicy w postawie "zasadniczej" nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce.

 

postawa "zasadnicza"

 

postawa "spocznij"

 

postawa "prezentuj"

 

postawa "spocznij"

 

5.

 

"baczność"- sztandar wyprowadzić

 

postawa "zasadnicza"

 

postawa "zasadnicza" wyprowadzenie sztandaru

 

postawa "zasadnicza" postawa    na ramię w marszu"

 

6.

 

„spocznij”

 

uczestnicy siadają

 

 

 

11. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych

 

L.p.

 

Komendy

 

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników

 

Poczet sztandarowy

 

Sztandar

 

1.

 

Proszę wstać

 

Uczestnicy wstają

   

 

2.

 

„baczność” sztandar wprowadzić

 

Uczestnicy w postawie zasadniczej

 

-wprowadzenie sztandaru,

zatrzymanie na ustalonym miejscu

 

-postawa "na ramię w marszu"

-postawa zasadnicza

 

3.

 

"do ślubowania"

 

Uczestnicy w postawie "zasadniczej" ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania ( palce na wysokości oczu )

 

Postawa "zasadnicza"

 

-postawa "prezentuj"

-postaw "salutowanie w miejscu"

 

4.

 

"po ślubowaniu"

 

Uczestnicy "spocznij" ślubujący opuszczają rękę

 

Postawa "spocznij"

 

-postawa "prezentuj"

 

-postawa "zasadnicza"

 

5.

 

"baczność"- sztandar szkoły wyprowadzić

 

Uczestnicy postawa "zasadnicza"

 

- postawa

„zasadnicza”

wyprowadzenie sztandaru

 

- postawa "zasadnicza"

- postawa "na ramię w marszu"

 

6.

 

spocznij

 

Uczestnicy siadają

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły.                                                                                                                                                                                Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: Mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.

 

Zegar

Kalendarium

Maj 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

#Dzieci Uczą Rodziców

Kampania przytul dziecko