Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia szkoły

Czcionka:

              Szkoła powstała  15 marca 1916 r.  był to trzeci rok  wojny światowej, w której Austria wystąpiła przeciwko Rosji. W tym  czasie  w powiecie  tomaszowskim  utworzono tzw.  „Komitet Ratunkowy”, który min. zajmował się  zakładaniem szkół polskich. Komitet ten dzielił się na  „Komitety gminne”, które za pozwoleniem władz okupacyjnych austriackich organizowały szkółki  po wsiach.

             W skład  „Komitetu Ratunkowego” gminy Pasieki wchodzili p. Piotr Tor dzierżawca Świdów, p. Feliks Frąckiewicz i  ks. Władysław Matuszyński wikary z Tomaszowa . Tworzenie  szkół było o tyle trudne, gdyż mieszkańcy okolicznych wiosek nie ufali rządowi austriackiemu w obawie, że język niemiecki zdominuje język polski.

             W związku z tym, że w Łosińcu ludność była wielowyznaniowa założenie szkoły natrafiło na jeszcze większe trudności, jednak udało się przekonać gospodarzy i założono szkołę na utrzymanie której zgodzili się płacić podatki.

            Kiedy to w roku 1916 zaczęły powstawać szkoły, brakowało polskich nauczycieli, ponieważ przed wojną nauczycielami byli tylko Rosjanie. Aby szkoły zaczęły funkcjonować przyjmowano do pracy na nauczyciela kto tylko umiał trochę czytać i pisać.

             W tutejszej szkole od marca do końca 1916 r. uczyła żona leśniczego z Zawadek  p. Bogumiła Wyrzykowska. Nauka trwała cały dzień z przerwą na obiad, był tylko jeden oddział.  Pisania i Czytania uczono z „Promyka” zaś  z rachunków pisały dzieci tylko liczby porządkowe do tysiąca, o żadnych działaniach nie miały pojęcia.

               11 listopada 1934 r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły , którego dokonał ks. Michał Krupa. Rodzicami chrzestnymi zostali  p. Stanisława Klepacka  nauczycielka z Pasiek oraz Wójt Gminy p. Piotr Tor. Dzieci uczyły się w dwóch klasach szkolnych i dwóch wynajętych na wsi. Nową szkołę oddano do użytku w 1938 r., dzięki energicznej postawie Wójta Gminy p. Władysława Stepaniuka.

             „Z powodu działań  wojennych spalony został stary budynek szkolny.  Nowa szkoła ocalała, częściowo uszkodzona od kul karabinowych. Wieś również została spalona, pogorzelcy sprowadzili się do budynku szkolnego. Bitwa która miała miejsce w Łosińcu odbyła się 18 i 19 września. Armia polska rozbita a ludność pognana do Narola. Po dwóch dniach mieszkańcy wrócili na zgliszcza” (sztandar szkoły prawdopodobnie wtedy zaginął)

                 Wybuch drugiej wojny światowej zmienił wiele w życiu naszej szkoły. Do jej budynku przywożono także rannych z okolic . W czasie okupacji hitlerowskiej szkoła była zamknięta i nie było  tajnego nauczania. W  czasie wojny  dzieci spotykały się  w prywatnych domach, czasami na podwórzu  u gospodarzy, gdzie uczono je pisać czy liczyć.  Zajęcia tego typu nie były systematyczne, ani obowiązkowe,  jednak w minimalny sposób zachowały ciągłość szkolnictwa na wsi.

                 Rok szkolny 1944/45 był to pierwszy rok w wolnej Polsce. W tym czasie pracowały tylko p. Maria Huk i p. Michalina Godzisz. Do pracy brakowało nauczycieli. Dzieciom z kolei brakowało zeszytów i podręczników do nauki.

                22 listopada 1944 r. część mieszkańców wyjechała do Dniepropetrowska a 22 grudnia pozostała część do Odessy. W styczniu 1945 r. przyjechali repatrianci ze Wschodu. W szkole prowadzone było PCK oraz zbiórki żywności na pomoc Warszawie, urządzano św. Mikołaja dla ubogich, wystawiano przedstawienia dla rodziców, urządzono również „gwiazdkę” dla polskich żołnierzy.

              Dnia 21 II 1947 r. odbył się pogrzeb nauczyciela Jana Huka.  W kolejnych latach  wyremontowano szkołę, do której  chodziło 224  dzieci z Maził, Suśca i Pasiek. W dniach 1 maja urządzano akademie i pochody przez wieś.  Szkoła brała  również udział w pochodach w Tomaszowie Lubelskim, a także organizowała majowe święta ludowe w Pasiekach.

              Szkoła aktywnie angażowała się w prace społeczne. Uczniowie  min. zbierali makulaturę, złom, sadzili np. kukurydzę w ogródku szkolnym, las państwowych lasach, sadzono drzewa wokół szkoły i wzdłuż wsi. W okresach letnich prowadzone były tzw. dziecińce dla dzieci, finansowane przez Wydział Oświaty. Sieroty i półsieroty zostały objęte pomocą państwową.

               Na przełomie lat pięćdziesiątych założono w szkole  harcerstwo, prowadzone były kursy dla analfabetów, oraz kursy wieczorowe dla dorosłych. Kupowano książki do biblioteki szkolnej.

            W roku szkolnym 1951/52 powstała w Łosińcu i Wólce Łosinieckiej spółdzielnia produkcyjna z którą współpracowali nauczyciele. Uczniowie wykonywali prace społeczne w spółdzielni min. przy wykopkach ziemniaków.

           W szkole powstał zespół czytelniczy, który wystawiał po okolicznych wsiach przedstawienie pt. „Maciejowa jedzie na wesele”, „Zaloty” i „Śluby panieńskie”, tańce i śpiewy chóralne. Zespół składał się ze starszej młodzieży, która przedstawiała sztuki zarobkowo w innych wioskach. Dochody  przeznaczano na potrzeby szkoły czy też  na wykończenie remizy strażackiej. Założono także zespół taneczny, który wykonywał pieśni i tańce lubelskie. Nauczyciele chodzili po wioskach i zbierali pieniądze na budowę szkół.

            Uroczyście obchodzono Dzień kobiet, wystawiając stosowne przedstawienia dla rodziców. W czasie wakacji organizowane były kolonie letnie przez Wojewódzki Związek Spółdzielni Inwalidów w Lublinie, Zakłady Mięsne  w Zamościu czy Cukrownię Wożuczyn. Organizatorzy kolonii przeprowadzili remont szkoły, min. zbudowali budynek na ubikacje i śmietnik. Także  w podziękowaniu Komitet Rodzicielski otrzymał 10 000 zł na remont okien i drzwi.

             W 1962 r. szkoła otrzymała energię elektryczną. Powstało Koło Gospodyń Wiejskich, które zimą przeprowadziło kurs kroju i szycia. 

            W roku szkolnym 1966/67 powstała szkoła 8 klasowa licząca  254 uczniów – wszyscy zostali zaopatrzeni w podręczniki.

            11 kwietnia 1967 r. umiera kierowniczka szkoły p. Maria Huk, na krótko kierownictwo przejmuje p. Michalina Godzisz. Następnie  szkołą kieruje  p. Eugeniusz Żeleźny, który w celu poprawy nauki otworzył kurs dokształcający ukończenia VII klasy. Rok później obowiązki kierownika szkoły przejmuje p. Wojciech Dziedzic.

             9 V 1970 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika na Cmentarzu Wojennym . Wtedy to  nawiązano kontakt z ppłk Władysławem Steblikiem byłym oficerem sztabu Armii „Kraków”, którego losy wiodły przez naszą miejscowość. W tym też roku powstała w szkole Izba Pamięci Narodowej.

              Rok szkolny 1974/75 rozpoczyna się przemówieniem Ministra Oświaty i Wychowania oraz ślubowaniem uczniów klasy I, funkcje dyrektora obejmuje p. Stanisław Michalski. W tym też roku powstaje Gminna Szkoła Zbiorcza w Suścu, dyrektorem zostaje p. Jan Dzida, inspektorem szkolnym p. Jan Szczerba, naczelnikiem p. Jan Hałasa. Dwa lata później dyrektorem szkoły został mianowany Paweł Lachowski. Otworzono kuchnię z gorącymi posiłkami dla 6-latków. Obsługą kuchni zajęła się pracownica gastronomii p. Janina Wacko . W tym samym roku zorganizowano dożywianie w ramach akcji „ Szklanka mleka”. Szkoła posiadała wtedy 8 klas liczących 160 uczniów oraz klasa „0” o liczbie 18 dzieci.  

               Rok szkolny 1979/80 – drugi rok wprowadzania w życie reformy systemu edukacji narodowej, szkoła systematycznie zaopatruje się w pomoce naukowe. Dyrektorem szkoły zostaje p. Jerzy Wyskiel. W tym roku szkoła gościła wszystkich dyrektorów szkół z Gminy Susiec na Kolegium Gminnego Dyrektora Szkół. W czasie Kolegium odbyła się uroczysta obietnica zuchowa. Kolejny rok  wprowadzał pewne innowacje w życiu szkoły min. : - nowy regulamin klasyfikowania i promowania. W związku z wprowadzeniem stanu wojennego szkoła nie pracowała od 14 grudnia 1981 do 3 stycznia 1982r., i nie było w tym roku przerwy na ferie zimowe.

            W listopadzie 1983 r. na wywiadówce szkolnej dokonano wyboru Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Łosińcu oraz podjęto zobowiązania na rzecz zbiórki na cele budowy szkoły w Łosińcu.                                                                                     

            Corocznie we wrześniu i 9 maja odbywały się apele, młodzież składała kwiaty, wieńce, zapalała znicze i zaciągała warty honorowe przed pomnikiem na cmentarzu wojskowym. Dbano należycie o to miejsce pamięci – cmentarz wojenny – każdego roku. Organizowano wycieczki krajowe.

             W roku szkolnym 1990/91 dyrektorem szkoły zostaje p. Marian Mandziuk, który dokonuje otwarcia nowej szkoły w dn. 04.09.1995r. dzięki swoim staraniom, jak też p. Jerzego Wyskiela - byłego dyrektora szkoły, Radnego Gminy Susiec, Przewodniczącego Komisji Oświaty- w jednej osobie,  oraz  społeczeństwa wiejskiego i Urzędu Gminy w Suścu - Wójtem Gminy jest p. Wiesław Kostrubiec.

             W kolejnych latach następuje niż demograficzny, toteż zamknięto szkołę  w Maziłach (2000r. ) i Kunkach (2012r.), w związku z tym uczniowie tych szkół  częściowo zasilili szeregi naszej szkoły.

            Od września 2013 r. obowiązki dyrektora szkoły przyjmuje p. Marta Świderek.  Jesienią 2014 r. nadano szkole imię „Żołnierzy Armii Kraków”  na cześć żołnierzy którzy są pochowani na Cmentarzu Wojennym w Łosińcu. Włodarzem Gminy Susiec jest p. Franciszek Kawa.

Wiosną  2016 r.  rozebrano powojenny budynek szkoły. Również  w tym roku szkolnym, po zamknięciu szkoły w Ulowie, część dzieci przybyło do naszej szkoły. Wójtem Gminy jest   p. Zbigniew Naklicki

Dnia 19 czerwca 2016 r. odbył się  Jubileusz 100 – lecia szkoły. 

W roku szkolnym 2017/2018 zaczęto wygaszać gimnazja, w związku z tym szkoła w Łosińcu stała się 8-klasowa.   

                                                                                                                                                                                                                                            Marta Świderek       

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny